FOREIGN LANGUAGE TITLES:


Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava
0918/320 117
info@dajama.sk

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov
Vydavateľstvo DAJAMA vzniklo v roku 1995 ako vydavateľstvo geografickej a turistickej literatúry a jeho cieľom bolo od začiatku propagovať krásy Slovenska a jeho regiónov. Jednotlivé publikácie postupne vychádzajú v mnohých inojazyčných mutáciách, lebo jedným z hlavných cieľov vydavateľstva je propagovať Slovensko v zahraničí a medzi zahraničnými návštevníkmi a hosťami.

Prvou edíciou z dielne vydavateľstva boli Regióny bez hraníc, v rámci ktorej vyšli knihy Slovensko-rakúske Pomoravie (1996, v slovenskom a nemeckom jazyku), Slovensko-poľské Tatry (1998, v slovenskom, anglickom, poľskom, maďarskom a nemeckom jazyku) a Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko (2001, v slovenskom, anglickom, maďarskom a nemeckom jazyku). Hlavným cieľom tejto edície bolo poukázať na tesnú historickú a kultúrnu väzbu prihraničných území Slovenska s ich susedmi na druhej strane hranice a predstaviť ich ako turisticky zaujímavé regióny.

Vo svojej druhej edícii Poznávame Slovensko venuje pozornosť vydavateľstvo už od roku 1999 propagácii geograficko-historických oblastí Slovenska. V rámci tejto edície vyšli regióny Orava, Liptov, Tatry, Spiš, Gemer a Turiec nielen v slovenskom jazyku, ale aj v cudzojazyčných mutáciách. Súčasťou edície je aj postupné spracovávanie slovenských miest a zatiaľ vznikli Bratislava v štyroch (2000) a v roku 2005 v ôsmych jazykoch, Nitra v troch jazykoch (2003), Trnava (2004) a Trenčín v troch jazykoch (2005).

Najúspešnejšou edíciou v prvých rokoch existencie vydavateľstva bola séria S batohom po Slovensku, ktorá je od roku 2001 venovaná peším turistom. Vždy je zameraná na isté slovenské pohorie a spracováva pešie trasy tak, aby si každý - náročnejší i menej zdatný turista našiel tú svoju trasu. Ku každej trase je výrez mapy, podrobný popis, charakteristický obrázok a výškový profil. Takto sú od roku 2001 zmapované v 17 dieloch všetky pohoria na Slovensku nielen v slovenskom, ale aj iných jazykoch. Prvých 7 dielov tejto edície (Západné Tatry, Slovenský raj, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Okolie Bratislavy) vyšlo už aj v 2. vydaní.

V roku 2001 vydavateľstvo DAJAMA vydalo jubilejnú päťdesiatu publikáciu Návrat do hôr, ktorá je malou autobiografiou o Lacovi Janigovi, známom slovenskom horolezcovi a záchranárovi – členovi Tatranskej horskej služby. V roku 2015 vyšla aj druhá autobiografia Diagnóza: horolezec o ďalšom známom slovenskom horolezcovi a účastníkovi mnohých medzinárodných horolezeckých expedícií Mariánovi Šajnohovi.

Od roku 2005 začalo vydavateľstvo produkovať aj edíciu Na starých pohľadniciach, v rámci ktorej vyšlo zatiaľ 30 titulov (z toho päť v 2. vydaní). Nádherné staré pohľadnice zo začiatku 20. storočia a text k nim navodzujú nostalgické spomienky na zabudnuté obrazy miest a regiónov Slovenska.

Vrcholom činnosti vydavateľstva na začiatku roku 2004 bolo vydanie publikácie Slovensko – putovanie po regiónoch, ktorá vyšla v štyroch jazykových mutáciách a jej kratšia verzia s názvom Slovensko v rokoch 2005 až 2007 v siedmich mutáciách. Publikácie predstavujú Slovensko ako nádhernú turistickú krajinu s ponukou rozmanitých prírodných krás, kultúrno-historických pamiatok a zaujímavých ľudí.

Od roku 2004 Dajama vydáva aj najstarší slovenský časopis Krásy Slovenska (zameraný na propagáciu prírodných a kultúrno-historických pamiatok Slovenska) a v nadväznosti na časopis pripravilo vydavateľstvo v roku 2007 ďalšie dve edície: Prírodné Krásy Slovenska (12 titulov: Najkrajšie vrchy, Najvyššie vrchy, Kamene, Stromy, Národné parky, Chránené krajinné oblasti, Vody, Najkrajšie doliny, Kvetena, Živočíchy, Jaskyne a Plesá) a Kultúrne Krásy Slovenska (22 titulov: Drevené kostoly, Najkrajšie mestá, Hrady – najkrajšie zrúcaniny, Technické pamiatky, Hrady a zámky, Kaštiele, Skanzeny, Ľudová architektúra, Románske kostoly, Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO, Archeologické pamiatky, Ľudová kultúra, Parky a záhrady, Gotické kostoly – vidiek, Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou, Veľkomoravské hradiská, Regionálne múzeá, Pamätníky a pomníky, Mestské múzeá, Synagógy, Pamätné izby a Pevnosti a opevnenia). Viaceré z nich vyšli aj v anglickej mutácii.

V roku 2009 vydavateľstvo pripravilo prvú knihu z novej edície Slovensko z oblakov – pod názvom Hrady/Castles. Všetky zábery v publikácii sú založené na leteckých fotografiách a približujú čitateľom najvýznamnejšie slovenské hrady. Vydavateľstvo DAJAMA obohatilo knižný trh v roku 2010 aj kartografickými dielami – atlasmi, ktoré dosiaľ absentovali v jeho ponuke. Prvými titulmi boli Atlas kultúrnych zaujímavostí a Atlas prírodných zaujímavostí. V roku 2015 boli atlasy v 2. vydaní aktualizované ako Kultúrny atlas Slovenska a Prírodný atlas Slovenska. Zároveň k nim pribudli aj Národnostný atlas Slovenska a Náboženský atlas Slovenska. Doslova "bonbónikom" z dielne vydavateľstva na konci roku 2010 bolo vydanie publikácie Rekordy Slovenska – veľkej obrazovo-textovej knihy o rekordných javoch slovenskej prírody a spoločnosti.

V roku 2011, kedy časopis Krásy Slovenska oslavoval deväťdesiate výročie vzniku, vyšla vo vydavateľstve DAJAMA kniha Genius loci / (roz)hovory o Slovensku. Do knihy je zaradených devätnásť profilových rozhovorov, ktoré v časopise vyšli počas posledných rokov. Osobnosti slovenskej kultúry v nich rozprávajú o svojom vzťahu k Slovensku.

V roku 2012 predstavilo vydavateľstvo novú edíciu Po Slovensku, ktorá mapuje najkrajšie trasy a lokality a poznáva Slovensko pešo, na bicykli, v aute či z vtáčej perspektívy. V rámci tejto edície vyšlo zatiaľ 18 knižných titulov: Najkrajšie pešie okruhy (2012), Najkrajšie cyklistické okruhy – juhozápad (2012), Rozhľadne (2012), Najkrajšie autotrasy (2013), Najkrajšie hrebeňovky (2013), Najkrajšie pešie prechody (2014), Najkrajšie cyklovrcholy (2014), Najkrajšie cyklotrasy – Bratislava a okolie (2014), Najkrajšie pútnické trasy (2015), Náučné chodníky – juhozápad (2015), Náučné chodníky – severozápad (2015), Najkrajšie cyklotrasy – Záhorie a Podunajsko (2015), Najkrajšie cyklotrasy – Tatry a okolie (2016), Najkrajšie cyklotrasy – Podjavorinsko a Považie (2016), Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie (2016), Náučné chodníky – stred a juh (2016), Najkrajšie vyhliadky (2016) a Z Devína na Duklu (2016).

V roku 2013 pribudol ku knihám z vydavateľstva DAJAMA netradičný a originálny produkt – veľká spoločenská hra o Slovensku – Poznáš Slovensko?. Je to hra pre zvedavé deti a dospelých, ktorí majú radi turistiku, poznávanie a objavovanie prírody, kultúry a histórie Slovenska. O dva roky neskôr vyšla aj vedomostno-zábavná hra Poznáš Bratislavu? pre deti a dospelých, ktorá je akousi prechádzkou po Bratislave, jej uliciach, námestiach a okolitých vŕškoch. Najnovším prírastkom medzi spoločenskými hrami je hra Poznáš Tatry? – pútavý turistický výlet po Tatrách, ich dolinách, osadách a podhorí.

V rámci novej edície Včera a dnes pripravilo vydavateľstvo v roku 2014 prvú obrazovú publikáciu súvisiacu s kultúrnym dedičstvom hlavného mesta Slovenskej republiky. Kniha Bratislava – včera a dnes od fotografa Alana Hyžu a spisovateľa Daniela Heviera ponúka porovnanie historických pohľadníc so súčasnými fotografiami tých istých lokalít a prináša zamyslenie nad vynútenými či nevynútenými zmenami daných miest. Prvou publikáciou v poradí desiatej knižnej edície Osobnosti Slovenska bola v roku 2014 kniha Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta. V roku 2015 k nej pribudla kniha František Hečko – život a Červené víno a v roku 2016 Pavel Dobšinský – život s rozprávkou a Miloš Janoška – život a Krásy Slovenska. Edícia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam histórie a kultúry Slovenska.

Od roku 2015 vydáva vydavateľstvo DAJAMA aj knihy o Slovensku so zameraním na fotografiu. Kniha fotografií 100 ľudí a ich miest popredného fotografa Alana Hyžu obsahuje nielen portréty 100 osobností slovenskej kultúry, ale aj zábery ich najmilších miest. V roku 2016 k fotografickým knihám pribudol aj titul SLOVENSKO – pocity a nálady od slovenského fotografa Tomáša Hulíka, vydaný v slovensko-anglickej mutácii.

Publikačnú činnosť vydavateľstva DAJAMA dopĺňa aj osem vlastivedných monografií obcí Križovany nad Dudváhom, Smolenice, Snežnica, Biely Kostol, Suchá nad Parnou, Voderady, Prečín a Majcichov.

Doteraz vyšlo vo vydavateľstve 272 publikácií o Slovensku.