FOREIGN LANGUAGE TITLES:


Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
02/44631702
info@dajama.sk

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov
Realizovaním objednávky prostredníctvom internetu a registráciou v internetovom kníhkupectve DAJAMABOOKS súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním osobných údajov kupujúceho v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov. Uvedený súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomnou formou na adrese info@dajama.sk. Predávajúci je povinný do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu vymazať všetky osobné údaje kupujúceho z databázy kníhkupectva.