FOREIGN LANGUAGE TITLES:


Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava
0918/320 117
info@dajama.sk

Obchodné podmienky
Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov
Povinnosti a práva predávajúceho:

Predávajúcim je Dajama Abonent, s.r.o., Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava,
IČO: 44453761, DIČ: 2022709469
 1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť objednávku a odoslať tovar uvedený na adrese objednávky do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo od úhrady bankovým prevodom.


 2. Predávajúci sa zaväzuje dodržať množstvo a sortiment tovaru ako aj jeho cenu platnú v čase odoslania objednávky kupujúcim.
  Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho, bude používa len na účel súvisiaci so službami internetového obchodu, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe.


 3. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť peniaze za tovar, ktorý nedodal v termíne uvedenom na svojej stránke a kupujúci ho z tohto dôvodu odmietol prevziať.


 4. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho do 10 dní od jej podania a to výmenou poškodeného tovaru za iný alebo vrátením peňazí. Poštovné predávajúci nevracia.


 5. Predávajúci nie je zodpovedný za škody, ktoré spôsobil doručovateľ alebo kupujúci nesprávnym zadaním adresy doručenia.


Povinnosti a práva kupujúceho:

 1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho celkovú cenu vrátane poštovného a balného. V prípade poškodenia obalu musí s doručovateľom spísať protokol o poškodení zásielky a v prípade poškodenia tovaru reklamuje ho priamo u predávajúceho mailom na adrese: info@dajama.sk, alebo na poštovej adrese, Dajama Abonent, s.r.o., Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava. V reklamácii je povinný uviesť číslo, dátum objednávky a presný popis škody.


 2. Kupujúci je povinný vo svojej objednávke uviesť správnu poštovú adresu, na ktorú má byž tovar poslaný.


 3. Kupujúci má právo požadovať sp仝 peniaze za tovar, ktorý mu predávajúci nedodal v termíne uvedenom na stránke.


 4. V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom alebo online platbou je povinný uhradiť výslednú cenu na účet predávajúceho do 5 dní odo dňa objednávky. Ak sa tak nestane predávajúci má právo zrušiť objednávku.