Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky predaja tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa eshopu Zuzana Kollárová – ZUKO, Dlhé Diely II 3675/9A, 841 04 Bratislava, IČO: 44 100 825, DIČ: 2022589679 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Zuzana Kollárová – ZUKO ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na internetovej stránke www.dajamabooks.sk.

 

Ceny

Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena, ktorá sa mu zobrazuje pri uzatvorení záväznej objednávky a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10 % pri knihách, 20 % pri ostatných produktoch – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Ochrana osobných údajov

Pri poskytovaní služieb v rámci www.dajamabooks.sk pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie a uchovávanie prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Zuzana Kollárová – ZUKO má nastavené bezpečnostné pravidlá s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený iba pre tie osoby, ktoré ich potrebujú na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení a doručení Vašej objednávky.

Spracovávame a uchovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu)
 • poznámky (ak ich uvádzate v objednávke)
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

V prípade, že si želáte vymazať svoje údaje z nášho systému požiadajte o to e-mailom na info@dajama.sk a vaša digitálna stopa bude vymazaná vo všetkých častiach nášho systému.

 

Cookies politika

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite webovú stránku www.dajamabooks.sk To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých z našich webových podstránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávať vaše aktivity na našich webových stránkach.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Zákazník má však právo a možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby cookies odmietal alebo sa aspoň vopred opýtal na potvrdenie zákazníka. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie, popr. vylúčenie cookies, môže to mať za následok, že rozsah výkonov služieb  bude zredukovaný a nie všetky ponuky budú fungovať bezproblémovo.

Svoj súhlas s cookies politikou môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: info@dajama.sk

 

Vymazanie Vašej digitálnej stopy v našom systéme

Po prijatí vašej žiadosti o vymazanie vašej digitálnej stopy, v zmysle Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, na e-mailovú adresu info@dajama.sk. Zuzana Kollárová – ZUKO zabezpečí vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na obchodné a marketingové účely. Vaše osobné údaje na fakturačných dokladoch budú v našom systéme a v archíve uchované po dobu určenú Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Zoznam tretích strán, ktorým sú poskytnuté Vaše osobné údaje v určitom rozsahu:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.803/S
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vklad č. 26367/B
 • Tatra Banka a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B

 

Dodacie lehoty

Tovar s informáciou Na sklade“, expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od zadania záväznej objednávky.  V prípade, že túto lehotu z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme dodržať, oznámime Vám to e-mailom alebo telefonicky.

Tovar s informáciou Nie je na sklade“ nie je v čase vytvorenia záväznej objednávky skladom a nedá sa objednať.

 

Spôsob platby a dodania tovaru

Spôsob platby a dodávky Vašej objednávky si môžete zvoliť pri objednávaní tovaru.

 

Spôsob platby

 • Na dobierku (v prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou, alebo Slovenskou poštou)
 • Bankovým prevodom (v prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou, alebo Slovenskou poštou), číslo účtu Vám zašleme e-mailom potvrdzujúcim prijatie objednávky
 • CardPay – platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Po kliknutí na tlačidlo Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expirácia) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
 • V hotovosti (v prípade vyzdvihnutia Vašej objednávky v sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, pondelok až štvrtok od 9.00 do 18.00 hod., piatok od 9.00 do 16.00 hod.)
 • Platobnou kartou (v prípade vyzdvihnutia Vašej objednávky v sídle sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, pondelok až štvrtok od 9.00 do 18.00 hod., piatok od 9.00 do 16.00 hod.)

 

Spôsob dodania tovaru

 • Doručenie kuriérskou spoločnosťou
 • Doručenie Slovenskou poštou
 • Osobný odber v sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, pondelok až štvrtok od 9.00 do 18.00 hod., piatok od 9.00 do 16.00 hod.)

 

Doručovanie tovaru

Na dodanie tovaru používame služby Slovenskej pošty (doručenie do 2-3 pracovných dní) a kuriérskej služby (doručenie nasledujúci pracovný deň) od potvrdzujúceho e-mailu o expedícii. Poštovné účtujeme podľa hodnoty objednávky a je platné pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky.

Pri objednávke do 65 € účtujeme poštovné v plnej výške – 3,50 € v prípade Slovenskej pošty a 4 € v prípade kuriéra. Pri objednávke nad 65 € poplatok za poštovné a balné neúčtujeme a zásielku posielame kuriérsku službu.

Pri osobnom odbere poštovné neúčtujeme. V prípade platby v kníhkupectve učtujeme iba poplatok za dobierku: 1,10 €. Osobný odber objednávok je možný v sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, Bratislava, pondelok až štvrtok od 9.00 do 18.00 hod., piatok od 9.00 do 16.00 hod.). O možnostiach osobného odberu mimo týchto hodín sa informujte telefonicky na 0918 320 117 alebo emailom objednavky@dajamabooks.sk. Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty a zákazníkov o výške poštovného informujeme e-mailom.

 

Reklamácie

Záručná doba na tovar na www.dajamabooks.sk je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru najmenej 12 mesiacov.

Záručný servis zabezpečuje Zuzana Kollárová – ZUKO. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@dajama.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 320 117, čase od 9:00 do 16:00. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, Bratislava. – odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa. Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, Bratislava. Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom. Pri použitom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, t.j. nie je možné reklamovať také poškodenie tovaru, ktoré je dôvodom na poskytnutie zľavy pri prvotnom nákupe.

 

Stornovanie objednávky 

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte e-mailom objednavky@dajamabooks.sk alebo telefonicky na 0918 320 117, čase od 9:00 do 16:00, uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup banky pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ktorého doručenie nie sme schopní zabezpečiť z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú peniaze vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme na inom riešení.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom na objednavky@dajamabooks.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, Bratislava. Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v sídle Vydavateľstva Dajama, Karloveské Rameno 4B, 841 04, Bratislava. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní átiť, do doby kým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Zuzana Kollárová – ZUKO zodpovedá zákazníkovi za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, za odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru), za dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a za priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Zuzana Kollárová – ZUKO nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) prosím nepreberajte!

 

Na záver

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Zuzana Kollárová – ZUKO a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Zuzana Kollárová – ZUKO má právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dajamabooks.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 04. 2020.

 

Príjemné nakupovanie!

 

 

Zuzana Kollárová

 

Eshop Vydavateľstva Dajama

Knihy o Slovensku

Zuzana Kollárová – ZUKO

Sídlo: Dlhé Diely II 3675/9A, 841 04 Bratislava

Prevádzka: Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava – Karlova ves

IČO: 37 562 649

DIČ: 1046296570

IBAN: SK54 1100 0000 0026 2470 0901

tel: +421 918 320 117

info@dajama.sk

 

 

 

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR