Attachment: Slovensko na starých pohľadniciach 1900 – 1918 1

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR