Výstava – 100 rokov Krás Slovenska

Výstava – 100 rokov Krás Slovenska

Milí priatelia Krás Slovenska!
Pri príležitosti 100. výročia vzniku časopisu Vás srdečne pozývame na

VÝSTAVU 100 ROKOV KRÁS SLOVENSKA

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla 2021 o 16.00 hod. v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Školskej ul. 4.
Výstava zachytáva históriu najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu
na Slovensku a na jednotlivých paneloch oboznamuje návštevníkov s oblasťami,
ktorým sa časopis na svojich stránkach venoval počas 100 rokov.

Redakcia časopisu Krásy Slovenska a vydavateľstvo Dajama

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR