Attachment: Pod vrcholom Lúčnej_Jozef Vričan

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR