Attachment: 1 – tree of life

Strom života/ Olena Staranchuk

1-tree-of-life.jpg Previous item 35_support Next item Tree of life/ Olena Staranchuk
Strom života/ Olena Staranchuk Strom života je jedným z najstarších symbolov v ukrajinskej kultúre, ukazuje nepretržité spojenie s jeho koreňmi, ktoré rastú do budúcnosti. Počas vojny sa takýto symbol stáva ešte dôležitejším, pretože ukazuje nezlomnosť a vieru v svetlú budúcnosť Ukrajiny. Tree of life Olena Staranchuk The tree of life is one of the oldest symbols in Ukrainian culture, showing a continuous connection with its roots that grow into the future. During the war, such a symbol becomes even more important because it shows steadfastness and faith in the bright future of Ukraine.
Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR