Tradičné májové stretnutie čitateľov

Tradičné májové stretnutie čitateľov

Časopis Krásy Slovenska 

Rok 1964, keď sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, sa začal smutnou správou. Na sklonku predchádzajúceho roka totiž vo veku nedožitých 80 rokov v Liptovskom Mikuláši zomrel Miloš Janoška, jeden zo zakladateľov časopisu. Práve spomienka na Miloša Janošku vyprovokovala redakciu časopisu Krásy Slovenska, aby zorganizovala prvé stretnutie „krásistov“, ktoré sa uskutočnilo v posledný májový deň v roku 1964 na Veľkom Choči. Prvé stretnutie sa vydarilo a stretnutia odvtedy pokračovali každý rok. Uskutočnili sa na rôznych miestach, pričom postupne vystriedali takmer všetky najkrajšie vrchy a vyhliadkové miesta na Slovensku.

52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska sa uskutočnilo v sobotu 30. mája 2015 na Poľane a zúčastnilo sa ho 1 700 priaznivcov časopisu propagajúceho prírodné a kultúrno-historické krásy Slovenska. Počas kultúrneho programu sa odohral aj krst nových publikácií o Slovensku z vydavateľstva DAJAMA – Najkrajšie pútnické trasy, Najkrajšie cyklotrasy (Záhorie a Podunajsko) a Náučné chodníky – juhozápad a Náučné chodníky – severozápad. Program pokračoval v podvečerných hodinách aj na námestí v Detve váľaním mája a vystúpením folklórneho súboru Podpoľanec.

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR