Bratislava pre deti (kniha a maľovaná mapa)

Bratislava pre deti (kniha a maľovaná mapa)

Výlety s deťmi

Po viacerých úspešných knižných edíciách vydavateľstva Dajama je tu ďalšia, ktorá bude mapovať najkrajšie trasy a lokality na Slovensku z pohľadu detí a s nimi poznávať Slovensko pešo, na bicykli, autom či pohľadom z výšky. Prinesie niekoľko publikácií, ktoré vám umožnia na výletoch s deťmi poznávať jednotlivé kúty Slovenska.

Bratislava pre deti je prvým dielom edície Výlety s deťmi, ktorý ponúka 25 najkrajších výletov pre deti v Bratislave a jej bezprostrednom okolí. Množstvo informácií, textov, fotografií a ilustrácií je ideálnym námetom na plánovanie rodinných výletov a zmysluplného trávenia voľného času s deťmi. Doplnkom knihy je aj maľovaná mapa Bratislavy a okolia s naznačenými výletmi. Kniha a mapa sú vložené do plastového obalu a vytvárajú spolu jeden celok.

Autorská dvojica Daniel Kollár a Viera Poláková zmapovala 25 výletných lokalít, ktoré patria k najzaujímavejším miestam predovšetkým z hľadiska bratislavských detí. Spracováva zábavným a vizuálne zaujímavým spôsobom jednotlivé lokality a atrakcie mesta vhodné pre detské aktivity z pohľadu turistiky, bicyklovania, prehĺbenia vedomostí, hry a oddychu. Predstavuje detskému čitateľovi a jeho rodičom zaujímavé zákutia Bratislavy vhodné na návštevu a trávenie voľného času a zároveň prehlbuje poznanie o javoch a skutočnostiach, ktoré tvoria súčasť mesta a života jeho obyvateľov

Súčasťou knihy je aj množstvo praktických informácií a rád potrebných pri plánovaní týchto výletov. Hoci takmer na každé miesto sa dnes už dostaneme autom, autori odporúčajú predovšetkým pešie či cyklistické výletné trasy. Pritom nemôžu chýbať informácie o dĺžke, prevýšení či náročnosti týchto trás, ktoré však závisia aj od veku dieťaťa a jeho kondície. Ide väčšinou o spriemerované údaje a odporúčania a tak prakticky každý výlet môže v prítomnosti rodiča absolvovať dieťa vo veku od troch do pätnásť rokov. Samozrejme trvanie výletu sa dá skrátiť či predĺžiť podľa dispozícií dieťaťa a je len na rodičoch akú alternatívu zvolia.

Telefón: 0918 320 117
Adresa: Karloveské rameno 4B
841 04 Bratislava, SR